Al- Sultany, Ali Talib Obead. "سورما خانم والبطريركية النسطورية سنوات الضياع وويلات الحرب 1883– 1918". مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية 27, no. 2 (يوليو 15, 2019): 395 - 412. تاريخ الوصول سبتمبر 27, 2020. https://journalofbabylon.com/index.php/JUBH/article/view/2396.